Notat til Statsrevisorerne

Notat om beretning om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2018 om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra social- og indenrigsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.   

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Ankestyrelsens nedbringelse af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på klagesager, herunder indfrielse af den gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger for beskæftigelses- og socialsager, og styrelsens arbejde med at følge produktivitet og hensigtsmæssig sagsflow i klagesagsbehandlingen
  • Ankestyrelsens overholdelse af lovkrav til og aftaler om sagsbehandlingstider for udvalgte sagstyper, som styrelsen har forpligtet sig til, og styrelsens ledelsesrapportering herom.

  • Notat om beretning om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet
  • Følg sagen 


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 13. august 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00