Emil Thylin

Uddannelse: cand.scient.pol. fra Københavns Universitet
Ansat siden: marts 2013

Jeg fik blik for Rigsrevisionen, da jeg skrev speciale. Min specialemakker havde fået et studiejob i Rigsrevisionen, og derigennem fik jeg kendskab til de mere problemorienterede undersøgelser, som Rigsrevisionen arbejder med – de såkaldte beretninger.  

I det kontor, jeg arbejder i, laver vi beretninger om 3 forskellige ministerier: Beskæftigelsesministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Vi undersøger bl.a., om de anvender og styrer statslige midler på en ansvarlig og effektiv måde.  

Rigsrevisionen giver mulighed for at fordybe sig i nye problemstillinger,
men har i modsætning til meget forskning en mere direkte kobling det landspolitiske niveau.
 

Enhver beretning er interessant på hver sin måde. Den første beretning, jeg arbejdede på, var fx spændende, fordi vi metodisk var tættere på borgeren, end Rigsrevisionen ofte er. Beretningen handlede om fejludbetalinger af sociale ydelser. Her gennemførte vi som en del af undersøgelsen et eksperiment, hvor vi fik ganske almindelige borgere til at sætte sig i en fiktiv situation, hvor de skulle søge om kontanthjælp. Eksperimentet viste, at formuleringer i ansøgningsskemaet og vejledningsteksten, der fulgte med, var så uforståelige, at vores forsøgspersoner endte med at opgive forkerte oplysninger – simpelthen fordi de misforstod, hvad de skulle skrive i skemaet. Det viste, at der var et stort potentiale for at undgå fejludbetalinger ved at forbedre den borgerrettede kommunikation. Det er særligt vigtigt i en tid, hvor kommunikationen med borgerne i stigende grad bliver digital. 

I Rigsrevisionen arbejder man i små teams med virkelig engagerede kolleger.
Det giver et fantastisk læringsmiljø.

I Rigsrevisionen har vi en utrolig stor indflydelse på vores arbejdsliv. Vi laver selv overvågning af vores ministerområder og udvikler idéer til fremtidige beretninger. Når vi starter en ny undersøgelse, er det i beretningsgruppen, at vi designer undersøgelsen, vælger de mest relevante metoder, analyserer vores data og skriver den endelige beretning. Rigsrevisionen har metodefrihed, så det er altid en spændende proces at finde frem til den bedste måde at tackle en ny problemstilling. 

Som institution har en rigsrevision en fantastisk værdi – i fattige samfund skal en rigsrevision primært bekæmpe korruption, og i et land som vores skal en rigsrevision være med til at værne om velfærdsstaten ved at sikre, at borgerne får størst mulig værdi for deres skattekroner.

Senest opdateret den 7. januar 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00