Rigsrevisionen lægger vægt på at have sunde medarbejdere, da den enkeltes sundhed har stor betydning for både trivsel og arbejdsindsats. Rigsrevisionen har en række sundhedstilbud til medarbejdere og ledere, som understøtter den enkeltes sundhed, men vi forventer som udgangspunkt, at alle tager ansvar for deres egen sundhed.

Rigsrevisionen følger rygeloven, og der er rygeforbud i alle lokaler. Rygning udendørs må ikke være til gene for andre. Rigsrevisionens holdning til alkohol og andre rusmidler er, at det ikke harmonerer med at arbejde i Rigsrevisionen. Rigsrevisionen har tillid til, at den enkelte selv kan vurdere, på hvilke tidspunkter og i hvilket omfang nydelse af alkohol er acceptabelt, fx i forbindelse med receptioner og festlige lejligheder. Overtrædelse af ryge- og alkoholreglerne behandles som andre regelbrud og vil føre til sanktioner og eventuel afsked.

I Rigsrevisionen er der brug for alle medarbejdere og ledere, da opgaverne er planlagt ud fra en forventning om fuld bemanding. Derfor tilstræber vi at forebygge og begrænse sygefravær mest muligt. Sygdom er en privat sag - men det er fraværet ikke. Fraværet er en fælles udfordring for den sygemeldte, lederen, kollegerne og Rigsrevisionen. Derfor er det også et fælles ansvar at skabe en god dialog og de bedste muligheder og vilkår for, at den sygemeldte kan vende hurtigt tilbage til jobbet - helt eller delvist

Vi har fokus på at have en kultur, hvor det er naturligt at have en åben dialog om sygefravær. Lederne afholder omsorgssamtaler og følger tæt op på langtidssyge medarbejdere gennem løbende i dialog med den sygemeldte. Længerevarende sygdom må ikke udelukke, at medarbejderen eller lederen kan bidrage til opgaveløsningen i det omfang, det er muligt. Ledere og medarbejdere indgår inden for de givne rammer aftaler om opgaveløsningen i forbindelse med længerevarende sygefravær, så der tages hensyn til både den sygemeldte og Rigsrevisionens behov.

Senest opdateret den 19. november 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00