Rigsrevisionen ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder kvalificerede medarbejdere, så vi sikrer, at Rigsrevisionen til stadighed har medarbejdere med stærke, faglige og personlige kompetencer. Vi brander Rigsrevisionen som arbejdsplads på hjemmesiden, ved deltagelse på messer, ved studiebesøg og i relevante medier, for at styrke Rigsrevisionens omdømme og tiltrækningskraft.

Rigsrevisionen lægger vægt på både at rekruttere medarbejdere med relevant erhvervserfaring og nyuddannede, som kan bidrage med ny og opdateret teoretisk viden. Herudover re­krut­te­rer vi studerende og praktikanter, for at styrke det fremtidige rekrutteringsgrundlag.

Det er vigtigt, at nye medarbejdere har et solidt fagligt fundament og stærke personlige kompetencer, så de kan anvende deres kompetencer bredt i Rigsrevisionen. Vi prioriterer derfor at ansætte generalister med høj fleksibilitet og omstillingsevne, som har en positiv tilgang til forandringer og kan bidrage til opgavernes og organisationens udvikling.

I rekrutteringen giver vi ansøgerne et realistisk billede af organisationen og ar­bejds­op­gaverne, så vi sikrer et godt match mellem ansøgernes forvent­nin­­ger og Rigsrevisionens krav. En vellykket rekrutteringsproces forudsætter et tæt samarbejde mellem den leder, der har en le­dig stilling, og HR. Vi prioriterer at have en ensartet rekrutteringsproces, hvor Rigsrevisionen ople­v­es som en enhedsorganisation. Derfor er HR tovholder for rekrutteringen, så vi sikrer, at de nye medarbejdere, passer ind i organisationen og har brede, faglige og personlige kompetencer, som understøtter ønsket om en fleksibel organisering i opgaveløsningen.

Vi prioriterer en målrettet onboarding, hvor nye medarbejdere hurtigt integreres i organi­­sa­tio­nen både fagligt og socialt. En succesfuld onboarding af nye medarbejdere kræver ledelsesmæssig opmærksomhed, en grundig og målrettet introduktion, forventningsafstemning og feedback, samt konkrete opgaver fra første arbejdsdag. Nye medarbejdere kommer med et stort engagement og høj motivation for at komme i gang med arbejdet. Det skal vi udnytte fra første dag, både af hensyn til Rigsrevisionens resurseudnyttelse og effektivitet og af hensyn til de nye medarbejderes jobtilfredshed. Vi har planlagt et introduktionsforløb, så nye medarbejdere oplever, at deres arbejdskraft er efterspurgt, og at de får en positiv modtagelse.

Vi bruger aktivt prøvetiden til at vurdere nyansattes faglige og personlige kompetencer og tilbyder fastansættelse til de medarbejdere, der lever op til Rigsrevisionens krav og forventninger.

Senest opdateret den 19. november 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00