Lønpolitikken understøtter Rigsrevisionens mission og strategiske mål ved at synliggøre, hvilke kriteri­er direktionen prioriterer i forbindelse med udmøntning af løn. Sammen med andre ledelsesværktøjer med­virker lønpolitikken til, at Rigsrevisionen har og fremadrettet kan fastholde kvalificerede medarbejdere, der leverer resultater i høj kvalitet og i overensstemmelse med de strategiske mål.

Lønpolitikkens kriterier for lønforbedringer sikrer, at kravene til medarbejderne er kon­si­­sten­te og ensartede og understøtter, at medarbejdernes løn matcher deres faglige og personlige kompetencer og resultater. Rigsrevisionen har åbenhed om løn og sikrer gennem løbende dialog og i konkrete forhandlinger, at lønmæssige spørgsmål aftales med de faglige foreninger. Alle medarbejderes løn vurderes én gang om året i forhold til kompetencer, indsats og resultater. I den årlige lønvurdering sikrer vi en gennemskuelig proces med et ensartet informationsgrundlag for alle parter, hvor der er en åben og saglig dialog samt klare begrundelser for lønforbedringer. Lønforbedringer offentliggøres med begrundelser og beløbsstørrelser på InfoNettet.

Lederne har en åben dialog om løn med deres medarbejdere og afstemmer forventningerne til løn, og sikrer at medarbejderne får en klar tilbagemelding, hvis forventningerne ikke kan imødekommes. Dialog om løn er frivilligt for medarbejderne og indgår i den årlige medarbejderudviklingssamtale, hvor lederen og med­­arbejderen drøfter og vurderer medarbejderens kompetencer, indsats og resultater. Den endelige udmøntning af lønforbedringer sker i en tværgående prioritering og efter aftale med de faglige foreninger.

Senest opdateret den 19. november 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00