En afgørende forudsætning for, at Rigsrevisionen kan lø­se sine opgaver på et professionelt og højt niveau, er et godt samarbejde på alle niveauer i organisationen. Vi forventer, at alle medarbejdere og ledere påtager sig deres medarbejderskab eller lederskab og indgår konstruktivt i samarbejdet med kolleger, medarbejdere og ledere. Vi forventer, at alle bidrager til Rigsrevisionens samlede opgaveløsning og udvikling og tager ansvar for egne opgaver og udvikling.

En stigende kompleksitet i opgaverne med­­fø­rer, at medarbejderne skal have evne for og vilje til at samar­bejde med kolleger med for­skel­­lig uddannelsesmæssig baggrund og erfaring. Rigsrevisionen ønsker at dra­ge fordel af en medarbejderstab med forskellige uddannelser og faglige kompetencer, hvor vi aktivt bruger hinandens viden og erfaringer. Det er derfor vigtigt, at medarbejdere og ledere viser forståelse og respekt for hinandens faglighed og arbejde samt er hjælpsomme og imødekommen­de over for hinanden. Vi har en anerkendende samarbejdskultur, som er ken­detegnet ved respekt for hinandens forskellige perspektiver og en nysgerrig og udforskende tilgang til det, vi ikke forstår, eller det, som vi er uenige i.

Rigsrevisionen er en enhedsorganisation, og vi er bevidste om, at specialiseringen stiller særlige krav til vi­dendeling og koordinering på tværs af organisationen. Vi værner om at have et åbent, tillidsfuldt og konstruktivt dialogklima, hvor vi giver hinanden konstruktiv sparring og feedback. Vi er entydige og klare i vores kommunikation og har velfungerende informationskanaler, der sikrer, at relevant information flyder smidigt i organisationen, så den understøtter samarbejdet og opgaveløsningen.

Når vi indgår i eksterne sammenhænge, er vi bevidste om, at vi repræsenterer Rigsrevisionen, og at vi fungerer som ambassadører. Vi indgår i en åben og konstruktiv dialog med de reviderede virksomheder og andre eksterne samarbejdspartnere og interessenter og fremtræder troværdigt. Vi værner om vores uafhængighed af de reviderede og efterlever retningslinjer for god adfærd i Rigsrevisionen.

Senest opdateret den 19. november 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00