Kompetenceudvikling i Rigsrevisionen skal sikre, at alle medarbejdere til enhver tid har de fornødne faglige og personlige kompeten­cer til at løse og udvikle deres arbejdsopgaver på et højt fagligt niveau. Vi har fokus på, at medarbejdere skal have tilstrækkelige udfordringer i opgaverne og udviklings- og uddannelsesmuligheder, som både matcher Rigsrevisionens behov og bringer den enkeltes kompetencer og potentiale i spil.

Rigsrevisionens opgaver udvikler sig løbende, og der er stigende krav om kvalitet og effektivitet, som stiller krav om nye kvalifikationer og kompetencer. Ændringer i opgaverne forudsætter, at med­ar­bejder­ne udvikler deres faglige og personlige kompetencer gennem nye udfor­dringer, rokering, større ansvar, deltagelse i kurser og uddannelse m.m. Derfor prioriterer vi kompetenceudvikling af alle medarbejdere, både nyansatte og erfarne medarbejdere, hvor alle aftaler relevant kompetenceudvikling i deres årlige medarbejderudviklingssamtaler med nærmeste leder.

Kompetenceudvikling sker primært ved læring i jobbet, suppleret med målrettet uddannelse. Alle har et ansvar for, at kompetenceudvikling finder sted. Direktionen og nærmeste leder skaber rammer og muligheder for kompetenceudvikling, og medarbejderne tager ansvar for egen udvikling og udnytter de givne muligheder eller opsøger nye muligheder. Rigsrevisionen prioriterer kompetenceudvikling i form af kurser og længerevarende uddannelsesforløb for at sikre, at medarbejdere har stærke og opdaterede kvalifikationer, så de kan opretholde deres markedsværdi.

Rigsrevisionen betragter intern rokering som et vigtigt kilde til kompetenceudviklingen. Rokering giver mulighed for at få erfaring med nye fagområder, med nye samarbejdsrelationer og en ny leder. Intern rokering understøtter endvidere videndeling og samarbejde på tværs i Rigsrevisionen. Alle ledige stillinger, hvor der rekrutteres uden for afdelingen, slås op internt, så alle medarbejdere og ledere har mulighed for at søge stillingen.

Det er vigtigt, at der sker en løbende forventningsafstemning mellem medarbejder og leder, så der sikres sammenhæng og samspil mellem den enkeltes ønsker til kompetenceudvikling og Rigsrevisionens behov for kompetenceudvikling. Vi prioriterer uddannelsesmidlerne ud fra Rigsrevisionens behov, så det så vidt muligt understøtter medarbejdernes ønsker til kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling, der er målrettet Rigsrevisionens behov, giver mere engagerede og motiverede medarbejdere, fordi medarbejderne oplever, at deres nye kompetencer efterspørges.

Senest opdateret den 19. november 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00