Rigsrevisionen er en attraktiv og familievenlig arbejdsplads. Vi har en fleksibel ar­bejds­­tid, hvor den enkelte medarbejder i kraft af flekssystemet har gode muligheder for at skabe sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv.

Rigsrevisionens ledere er ansvarlige for, at resurser og arbejdsop­­gaver fordeles, så det daglige arbejde så vidt muligt kan lø­ses inden for normal arbejdstid. Muligheden for fleksibilitet sker under hensyn til løsning af opgaverne, hvor der i spidsbelastningsperioder kan forekomme over- og merarbejde, som efterfølgende afspadseres.

Balancen mellem arbejdsliv og privatliv bygger på gensidig tillid mellem ledere og medarbejdere, så der udvises forståelse og fleksibilitet for hinanden samt tillid og sammenhold mellem kolleger, når det er nødvendigt at tage over for en kol­le­ga. Medarbejderen har et medansvar for sin egen balance og for at gøre op­mærk­som på forhold, som opleves som en barriere for at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sam­men.

Rigsrevisionen er en teamorganiseret arbejdsplads, hvor tilstedeværelse er vigtig for samarbejdet. Konkrete aftaler om enkeltstående hjemmearbejdsdage kan dog aftales fleksibelt som en mulighe­d til at sikre balance mellem arbejdsliv og privatliv. Individuelle opgaver, som kræver ro og fordybelse, kan med fordel løses hjemme. For medarbejdere med fx syge børn kan det også være en mulig­hed at løse nogle opgaver hjemmefra. Det er vigtigt, at der er en åben dialog om rammerne for hjemmearbejde og en klar aftale mellem leder og medarbejder om, hvilke opgaver der løses, når medarbejderen arbejder hjemmefra. Kun i helt særlige tilfælde kan der aftales faste hjemmearbejdsdage.

Rigsrevisionen er fleksibel og imødekommende over for tilrettelæggelse af barselsorlov, forældreorlov, plejeorlov, omsorgsdage, or­lov til pasning af alvorligt syge børn samt frihed til at passe sit barn på dets 1. og 2. sygedag.

Rigsrevisionen søger at imødekomme medarbejderes ansøgninger om nedsat arbejdstid (minimum 30 timer) bedst muligt og under hensyn til Rigsrevisionens behov.

Senest opdateret den 19. november 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00