Høj trivsel og et godt arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning for en effektiv opgaveløsning. Den enkeltes trivsel påvirker det fælles arbejdsmiljø, samtidig med at arbejds­miljøet påvirker den enkeltes trivsel. Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er en forudsætning for at være en effektiv og attraktiv arbejds­­plads, hvor der er høj motivation og arbejdsglæde.

Trivsel afhænger af, om medarbejdere og ledere oplever, at deres arbejde gør en forskel, tager ansvar for deres opgaver, udvikler deres faglighed og indgår i et miljø, der er kendetegnet af et godt kollegaskab og anerkendende ledelse.

Rigsrevisionens tilgang til arbejdsmiljø og trivsel er, at det er bedre at forebygge end at hel­brede. Det er vigtigt at have en løbende dialog om arbejdsmiljø og trivsel, så det bliver en naturlig del af kulturen. I Rigsrevisionen har vi fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø, som er kendetegnet ved høj trivsel og arbejdsglæde, så stress, mobning og mistrivsel undgås. Selv om vi arbejder på at forebygge stress ved at skabe god trivsel, kan konkrete stresstilfælde ikke helt undgås. Derfor har Rigsrevisionen et beredskab, som kan hjælpe den stressramte tilbage til jobbet på den bedst mulige måde og med den nødvendige støtte.

Rigsrevisionen lægger vægt på, at arbejdet kan udføres i fysiske rammer, som er sikre og sunde, og at medarbejderne har psykiske arbejdsvilkår, der engagerer, udvikler og skaber trivsel for den enkelte. Alle medarbejdere og ledere har pligt til at bidrage til et velfungerende og samarbejdsorienteret arbejdsmiljø og til at gå konstruktivt ind i løsningen af de uenigheder eller konflikter, der opstår. Vi arbejder konstruktivt og fremadrettet med resultatet af trivsels- og ledermålingen.

Vi afdækker udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø i trivsels- og ledermålingen hvert 2. år og i det fysiske arbejdsmiljø minimum hvert 3. år og følger op centralt og decentralt med relevante initiativer og aktiviteter. Trivselsarbejdet er forankret i samarbejdsudvalget og i HR.

Senest opdateret den 19. november 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00