En vigtig forudsætning for at sikre en effektiv revision er motiverede, engage­­re­­­­de og kompetente medarbejdere og ledere samt et velfungerende og samarbejdsorienteret arbejdsmiljø, hvor der er fokus på fælles mål og løsning af kerneopgaven. HR-strategien har derfor fokus på at udvikle ledere, medarbejdere og arbejdsprocesser og på at skabe et arbejdsmiljø, som er kendetegnet ved høj arbejdsglæ­de og trivsel. Arbejdet skal give mening, og det skal være tydeligt for den enkelte, hvordan man bidrager til Rigsrevisionens strategi og mål.

HR-strategien understøtter Rigsrevisionens 3 løfter og de underliggende indsatser – især indsats 3: Vi er en attraktiv arbejdsplads med høj faglighed og stort engagement..

I 2020 har direktionen prioriteret følgende HR-indsatser:

 • Resursestyring
 • Ledelsesudvikling
 • Kompetenceudvikling
 • Mødekultur.

For at sikre et vedvarende fokus på arbejdet med en effektiv onboarding af nye medarbejdere har Rigsrevisionen i 2020 et eksternt resultatkrav i forhold til fastholdelse af nyansatte medarbejdere. Målet er, at mindst 95 % af de medarbejdere, som blev ansat i 2018 og 2019, og som fortsat er ansat i Rigsrevisionen pr. 1. januar 2020, sammen med medarbejdere, der ansættes i 2020, fortsat er ansat i Rigsrevisionen ved udgangen af 2020.

HR-strategien formidler Rigsrevisionens værdier og tilgang til følgende 9 HR-temaer:

 1. Kultur og samarbejde
 2. Ledelse
 3. Rekruttering og onboarding
 4. Kompetenceudvikling
 5. Løn
 6. Balance mellem arbejdsliv og privatliv
 7. Arbejdsmiljø og trivsel
 8. Sundhed og sygdom
 9. Sanktioner og afsked

For yderligere information, kontakt Lisbeth Herlev (tlf. 33 92 85 65) eller Helle Jonassen (tlf. 33 92 85 20).

Senest opdateret den 18. februar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00