Trejdeparts produkter samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Der bruges cookies på siden

Interaktiv visualisering af statens åbne data mv.

De 2 nedenstående interaktive visualiseringer præsenterer udvalgte data fra Rigsrevisionens beretning om åbne data.

Funktionaliteten i de interaktive visualiseringer vil afhænge af, hvilken enhed du tilgår siden fra, og hvilken browser du bruger. For at have den fulde funktionalitet til rådighed anbefaler vi, at du benytter Google Chrome som browser og tilgår den interaktive visualisering via en computer.

Den øverste visualisering giver et overblik over alle statens åbne datasæt. Hver boble repræsenterer en hjemmeside, hvor staten udstiller data. Hvis du klikker på en af boblerne, vil du på listen til højre få vist navnene på alle de åbne datasæt, der bliver udstillet på den hjemmeside, som boblen repræsenterer. Hvis du klikker på titlen, fungerer den som et link, der fører dig til datasættet på den pågældende hjemmeside. Det er også muligt at søge efter specifikke datasæt og sortere efter ministerområde.

Den nederste visualisering viser 2 ting. Til venstre kan du se, hvor mange datasæt hvert ministerium (departement og underliggende styrelser) har gjort frit tilgængelige for omverdenen. Til højre kan du se, hvor systematisk ministerierne arbejder med åbne data i deres koncern. Øverst kan du se en samlet score, og nederst kan du se de enkelte indikatorer bag scoren (ikke synlig på mobile devices).

De interaktive visualiseringer er en statisk præsentation af data fra undersøgelsen. Data vil derfor ikke blive opdateret. Det kan betyde, at links ophører med at virke, da statslige myndigheder løbende foretager ændringer på deres hjemmesider. De interaktive visualiseringer vil være tilgængelige på denne side indtil oktober 2020.