Virksomheder med medrevisor

 

 

Ministerområde Virksomhed
Erhvervsministeriet Vækstfonden
Erhvervsministeriet Danpilot
Erhvervsministeriet Eksport Kredit Fonden
Erhvervsministeriet Danmarks Erhvervsfond
Erhvervsministeriet Finansiel Stabilitet
Erhvervsministeriet Danmarks Grønne Investeringsfond
Erhvervsministeriet Grand Départ Copenhagen Denmark 2021
Sundheds- og Ældreministeriet MedCoM
Sundheds- og Ældreministeriet Sundhed.dk
Transport- og Boligministeriet Naviair
Transport- og Boligministeriet Metroselskabet I/S
Transport- og Boligministeriet Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Transport- og Boligministeriet DSB
Transport- og Boligministeriet Fjordforbindelse Frederikssund
Transport- og Boligministeriet DOT - Din Offentlige Transport
Uddannelses- og Forskningsministeriet Danmarks Grundforskningsfond

 

Senest opdateret den 27. april 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00