Virksomheder med godkendte revisorer

 

 

Ministerområde Virksomhed
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energinet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Vandsektorens Teknologiudviklingsfond (VTUF)
Erhvervsministeriet Nordsøfonden og Nordsøenheden
Erhvervsministeriet Design Society
Erhvervsministeriet Garantifonden for skadesforsikringsselskaber
Miljø- og Fødevareministeriet Dansk Producentansvarssystem (DPA-system)
Social- og Indenrigsministeriet Kofoeds Skole
Social- og Indenrigsministeriet Mindre, selvejende institutioner under ministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet 8 universiteter
Uddannelses- og Forskningsministeriet Professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og andre institutioner for videregående uddannelser, erhvervsakademier for videregående uddannelser og maritime uddannelsesinstitutioner
Uddannelses- og Forskningsministeriet Grundforskningsfonden
Udenrigsministeriet Danmarks Hus i Paris
Udenrigsministeriet Institut for Menneskerettigheder (IMR)
Udenrigsministeriet Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
Udenrigsministeriet Investeringsfonden for Østlandene (IØ)
Udenrigsministeriet Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU)
Udlændinge- og Integrationsministeriet Dansk Røde Kors' Asylafdeling
Undervisningsministeriet Selvejende institutioner for almengymnasiale uddannelser, almen voksenuddannelse og erhvervsrettede uddannelser på det regulerede område
Undervisningsministeriet Nationalt Center for undervisning i natur, teknik og sundhed

 

Senest opdateret den 30. oktober 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00