Samspil med andre revisorer

En række af Rigsrevisionens revisioner udføres i samspil med andre revisorer. 

Godkendte revisorer, der reviderer årsregnskaber

I nogle tilfælde reviderer godkendte revisorer (dvs. statsautoriserede eller registrerede revisorer) årsregnskaber, der også er omfattet af rigsrevisorloven. Dette er bl.a. tilfældet, når oplysningerne i det reviderede regnskab samtidig indgår ved udarbejdelsen af statsregnskabet. Der kan fx være tale om statsfinansierede selvejende institutioner. Rigsrevisionen vurderer, om oplysninger, der er omfattet af Rigsrevisionens erklæring om statsregnskabet, er dækket af den godkendte revisors revision. Rigsrevisionen vil i disse tilfælde normalt basere sig på den godkendte revisors arbejde.

Medrevisor

Det kan også være bestemt, at en virksomhed både skal revideres af Rigsrevisionen og af en godkendt revisor (medrevisor). Rigsrevisionen har sammen med medrevisor et fælles ansvar for revisionen. Ved afslutningen af revisionen underskriver Rigsrevisionen og medrevisor sædvanligvis en fælles påtegning og udarbejder sammen en revisionsprotokol. 

 

Senest opdateret den 1. april 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00