Revisionsplan

Formål

Planlægningen skal give os indsigt i ministeriet og de risici, der kan give væsentlige fejl i regnskabet. På den baggrund kan vi planlægge en revision, der er dimensioneret efter risiko og væsentlighed og giver høj grad af sikkerhed for, at de oplysninger, ministerierne har præsenteret i statsregnskabet, er rigtige, og at ministerierne har overholdt deres bevillinger. 

Planlægningen skal endvidere give os grundlag for at tilrettelægge en revision, der giver høj grad af sikkerhed for, at ministeriet ikke har væsentlige regelbrud eller forvaltningssvigt på udvalgte områder. Planlægningen handler derfor også om at få indsigt i ministeriernes procedurer på de udvalgte områder, fx indkøb, ansættelser, gebyropkrævning og tilskudsadministration. 

Hvad kan I forvente af os?

I planlægningsfasen går vi i dialog med jer for at forstå de procedurer, forretningsgange og interne kontroller, som ministeriet har etableret for at understøtte relevante dele af forvaltningen. Vi spørger bl.a. til jeres processer for at disponere og udarbejde regnskab, herunder jeres egne kontroller. Vi spørger også ind til, hvilke områder ledelsen ser som risikofyldte, og hvordan ledelsen forholder sig til risici. Endelig kan I forvente, at vi tager en drøftelse af, hvilket materiale vi har behov for, og hvornår vi kan komme på revisionsbesøg hos virksomhederne. 

Hvad er vores forventning til jer?

Vi forventer, at I deler jeres syns­punkter og den viden og de erfaringer, der kan være relevante for vores arbejde, fx information, som kan hjælpe os med at få overblik over processer og systemer og specifikke risici, som kan være relevante at tage højde for. Dialogen kan dermed give os og jer en bedre og mere smidig revisionsproces.

For yderligere information, kontakt Lone Debel (tlf. 33 92 87 03).

Senest opdateret den 31. august 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00