Protokollat/erklæring/beretning

Formål

Resultaterne fra alle årets revisioner sammenvægtes og danner baggrund for vores protokollat og erklæ­ring om hvert ministerium, som vi sender til departementet. Protokollatet og erklæringen danner endvidere baggrund for en årlig beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet. 

Produkt

I protokollatet redegør vi for de vigtigste vurderinger, som ligger til grund for den endelige erklæring. Her giver vi relevante oplysninger om den finansielle revision, herunder bemærkninger fra management letters, der fortsat ikke er løst, fx konkrete fejl, som ikke er rettet, og usikkerheder, som i væsentlig grad har påvirket regnskabsforvaltningen i årets løb. Protokollatet indeholder også vores endelige konklusioner om de juridisk-kritiske revisioner og forvaltningsrevisioner, som vi har gennemført i det pågældende regnskabsår. 

Erklæringen indeholder vores konklusion om regnskabet og ministeriets bevillingsoverholdelse. Erklæringen indeholder også en udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. 

Beretningen om revisionen af statsregnskabet indeholder vores overordnede konklusion om hele statsregnskabet, et uddrag af erklæringerne om hver paragraf i statsregnskabet og sager, som vi vil orientere Statsrevisorerne om, selv om de ikke påvirker vores erklæring. Det er de sager, vi vurderer er relevante for Statsrevisorernes og Folketingets arbejde med at kontrollere ministerierne og godkende statsregnskabet. 

Hvad kan I forvente af os?

Vi sender protokollatet i høring i departementet sammen med relevante dele af beretningen om revisionen af statsregnskabet. 

Hvad er vores forventning til jer?

Vi forventer, at I sender et skriftligt høringssvar med jeres bemærkninger og besvarelsen af de spørgsmål mv., som eventuelt indgår. De vurderinger, som fremgår af udkastet til protokollat og beretning, er baseret på vores vurderinger af de faktuelle forhold. Hvis I er uenige i vores vurderinger, skal høringssvaret pege på, hvordan de faktuelle forhold er beskrevet eller fortolket forkert. Vi forventer, at I vedlægger supplerende dokumentation, hvis I finder, at vores beskrivelse af de faktuelle forhold er upræcis eller forkert.

For yderligere information, kontakt Lone Debel (tlf. 33 92 87 03).

Senest opdateret den 31. august 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00