Forvaltningsrevision

Formål

En forvaltningsrevision har fokus på jeres forvaltning af et udvalgt område. Forvaltningsrevision omfatter en vurdering af, om jeres systemer og processer understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet på det undersøgte område. 

Produkt

Vi udarbejder en revisionsrapport til virksomheden og departementet, der indeholder vores konklusioner og grundlaget for konklusionen. 

Hvad kan I forvente af os?

Vi kontakter jer på forhånd for at tilrettelægge revisionen under hensyn til jeres arbejdsopgaver. 

Vi tilbyder at afholde et møde om resultaterne, når revisionen er afsluttet. Vi sender revisionsrapporten i høring i virksomheden (og eventuelt departementet), inden vi udformer den endelige rapport. 

Hvad er vores forventning til jer?

I forbindelse med en revision vil vi holde møder med jer og bede om relevant materiale. Jeres resurseforbrug til revisionen vil bl.a. afhænge af, hvordan jeres procedurer og kontroller er tilrettelagt og dokumenteret. Hvis I har velfungerende procedurer og kontroller og kan dokumentere, at de fungerer i praksis, bliver revisionen mindre tidskrævende.

I høringsperioden skal I gennemgå vores udkast til revisionsrapport og sende et skriftligt høringssvar, hvis I er uenige i de faktuelle forhold. Vi forventer, at I vedlægger supplerende dokumentation, hvis I finder, at vores beskrivelse af de faktuelle forhold er upræcis eller forkert. 

For yderligere information, kontakt Lone Debel (tlf. 33 92 87 03).

Senest opdateret den 31. august 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00