Finansiel revision

Formål

Formålet med den finansielle revision er at vurdere, om de oplysninger, ministerierne har lagt frem i regnskabet, er rigtige, dvs. at regnskabet i al væsentlig­hed er udarbejdet i overensstemmelse med bevillingslovene og statens regnskabs­regler. Regnskabet skal desuden give brugerne og offentligheden et dækkende og pålideligt billede af, hvad de offentlige midler anvendes til. 

Formålet med den finansielle revision er også at vurdere, om ministeriet har overholdt bevillingerne og disponeringsreglerne. Det omfatter, at vi sammenholder regnskabet med bevillingerne. 

Produkt

Vi afgiver et management letter til ledelsen i den reviderede virksomhed, hvis vi i løbet af revisionen finder forhold, der kræver ledelsens opmærksomhed. Det skal give jer mulighed for at udbedre forholdene, inden vi afgiver vores protokollat og erklæring. 

Hvad kan I forvente af os?

Vi kontakter jer på forhånd for at tilrettelægge revisionen under hensyn til jeres arbejdsopgaver. 

Vi tilbyder at afholde et møde om resultaterne, når revisionen er afsluttet. Hvis vi afgiver et management letter, vil virksomheden få det i høring, inden vi afgiver det endelige management letter. 

Hvad er vores forventning til jer?

I forbindelse med en revision vil vi holde møder med jer og bede om relevant materiale. Jeres resurseforbrug til revisionen vil bl.a. afhænge af, hvordan jeres procedurer og kontroller er tilrettelagt og dokumenteret. Hvis I har velfungerende procedurer og kontroller og kan dokumentere, at de fungerer i praksis, bliver revisionen mindre tidskrævende.

I høringsperioden skal I gennemgå vores udkast til management letter og sende et skriftligt høringssvar, hvis I er uenige i de faktuelle forhold. Vi forventer, at I vedlægger supplerende dokumentation, hvis I finder, at vores beskrivelse af de faktuelle forhold er upræcis eller forkert. I må også gerne sende et skriftligt svar med dokumentation, når I har rettet op på de forhold, der er beskrevet. Dermed vil I kunne undgå, at bemærkningerne indgår i protokollatet og erklæringen. 

For yderligere information, kontakt Lone Debel (tlf. 33 92 87 03).

Senest opdateret den 31. august 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00