§ 18, stk. 4-notat

Formål

Formålet med § 18, stk. 4-notatet er at give Statsrevisorerne vores vurdering af ministrenes redegørelser til beretningen. Vi tager stilling til, om ministrene har taget initiativer, der kan løse den kritik, vi fremsatte i beretningen. På den baggrund indstiller vi til Statsrevisorerne, om sagen kan afsluttes, eller om vi vil følge sagen i regi af en kommende beretning om revisionen af statsregnskabet. 

Produkt

Vi udarbejder et § 18, stk. 4-notat, som bliver sendt til Statsrevisorerne senest 1 måned efter, at vi har modtaget alle ministerredegørelser. 

Hvad kan I forvente af os?

Vi sender ikke § 18, stk. 4-notatet i høring, da notatet baserer sig på ministrenes redegørelser. 

Vi sender notatet til jer dagen efter, at vi har sendt notatet til Statsrevisorerne. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen offentliggør løbende notaterne. Statsrevisorernes Sekretariat orienterer ministeriet om Statsrevisorernes eventuelle bemærkninger til notatet, herunder om Statsrevisorerne er enige i Rigsrevisionens indstilling om at afslutte eller følge sagen. 

Hvad er vores forventninger til jer?

Ministeren skal redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til. Redegørelsen skal forholde sig til såvel beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger. Hvis beretningen vedrører gennemgang af regnskaber fra fuldt statsejede aktieselskaber og aktieselskaber, hvori staten har bestemmende indflydelse, indhenter ministeren en udtalelse fra selskabets bestyrelse. Hvis beretningen vedrører gennemgang af regnskaber fra regionerne, indhenter ministeren en udtalelse fra regionsrådene. Statsrevisorerne sender jer beretningen sammen med en vejledning om ministerredegørelsen. 

For yderligere information, kontakt Lone Debel (tlf. 33 92 87 03).

Senest opdateret den 31. august 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00