Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Vejledning til statslige myndigheder, virksomheder mv. om Rigsrevisionens adgang til oplysninger, herunder personoplysninger

I rigsrevisorloven (lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber m.m.) er der fastsat regler om rigsrevisors adgang til oplysninger og dokumenter. Det følger heraf, at rigsrevisor – fra enhver offentlig myndighed eller institution, som Rigsrevisionen har revisionsadgang til – kan indhente alle oplysninger og dokumenter, som rigsrevisor skønner nødvendige for udførelsen af sit arbejde, og rigsrevisor kan fastsætte en frist herfor, jf. rigsrevisorlovens § 12, stk. 1. 

Der er ingen begrænsninger i rigsrevisors adgang til oplysninger, og rigsrevisor har således også adgang til at indhente personoplysninger. 

Det gælder almindelige personoplysninger, følsomme personoplysninger og oplysninger om strafbare forhold efter databeskyttelsesforordningens (2016/679/EU) artikel 6, 9 og 10. Bestemmelserne i rigsrevisorloven opretholdes således også efter databeskyttelsesforordningens og databeskyttelseslovens (lov nr. 502 af 23. maj 2018) ikrafttræden. 

Når Rigsrevisionen indhenter personoplysninger fra statslige myndigheder, virksomheder m.m., som Rigsrevisionen har revisionsadgang til, er Rigsrevisionen dataansvarlig og dermed ansvarlig for at overholde reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. 

Rigsrevisionens medarbejdere reviderer på vegne af rigsrevisor og står alene til ansvar over for rigsrevisor. Rigsrevisionen indestår for, at Rigsrevisionens medarbejdere, som har adgang til systemer hos statslige myndigheder, virksomheder m.m., er relevante i forhold til Rigsrevisionens opgaver med revision. Myndigheden, virksomheden mv. skal således ikke føre kontrol i forhold til Rigsrevisionens medarbejdere.

Rigsrevisionens medarbejdere kan ikke forpligte sig eller Rigsrevisionen ved underskrift af fortrolighedserklæringer e.l. Der skal heller ikke udarbejdes en databehandleraftale til brug for Rigsrevisionens indhentning af oplysninger og dokumenter, da Rigsrevisionen er selvstændig dataansvarlig for oplysningerne efter rigsrevisorloven og anden særlovgivning. 

I de få tilfælde, hvor Rigsrevisionen i forbindelse med større undersøgelser anvender eksterne eksperter til at behandle personoplysninger på vegne af og efter instruks fra Rigsrevisionen, vil der blive indgået en databehandleraftale i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Printvenlig version
 

Senest opdateret den 30. september 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00