Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Behandling af persondata

Regler om databeskyttelse

Rigsrevisionen er pr. 25. maj 2018 omfattet af databeskyttelsesforordningen (2016/679/EU) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018). Du kan finde databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven her, og du kan læse mere herom på Data­tilsynets hjemmeside

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven giver de registrerede en række rettigheder, når bl.a. offentlige myndigheder behandler oplysninger om dem. 

Du har bl.a. ret til at se, hvilke oplysninger Rigsrevisionen som dataansvarlig har registreret om dig i vores it-systemer eller registre, ligesom du har ret til at få at vide, hvad formålet med registreringen er. Du har også ret til at bede om, at vi retter eller sletter op­lysninger, hvis du mener, at de er forkerte eller giver et forkert indtryk. Rigsrevisionen har pligt til at svare på din henvendelse. 

Rigsrevisionens behandling af personoplysninger

Hvis du retter henvendelse til Rigsrevisionen, fx som borger eller journalist, vil vi som udgangspunkt registrere (journalisere) din henvendelse og vores svar til dig, herunder dine kontaktoplysninger. Journaliseringen sker af hensyn til vores sagsbehandling, herunder af dokumentations- og arkivmæssige hensyn. Grundlaget for vores registrering er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, rigsrevisorloven, offentlighedsloven og arkivloven. 

Herudover registrerer Rigsrevisionen ikke personoplysninger om dig, dvs. at Rigsrevisionen ikke registrerer andre oplysninger om dig end dem, du selv har valgt at give til Rigsrevisionen. 

Rigsrevisionen sletter oplysningerne, når der ikke er et sagligt behov for at opbevare dem længere og senest 5 år efter, at henvendelsen/sagen er færdigbehandlet. 

Hvis du søger job i Rigsrevisionen, så se nærmere her. Læs mere om cookies her

Databeskyttelsesrådgiver

Rigsrevisionen har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som bl.a. har til opgave at vejlede om de registreredes rettigheder. Hun hedder Britt Scherfig og kan kontaktes på dpo@rigsrevisionen.dk og på tlf. 33 92 84 26.

Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger om dataforordningen og databeskyttelsesloven på Data­tilsynets hjemmeside

Klageadgang

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Senest opdateret den 25. maj 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00