Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Borgerhenvendelser

Hvad er Rigsrevisionens opgave?

Rigsrevisionen reviderer statens regnskaber og regnskaberne for visse andre offentlige virksomheder og institutioner. Rigsrevisionen undersøger, om regnskaberne er rigtige, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og om statens penge går til de formål, som Folketinget bevilger pengene til. Desuden undersøges det, om forvaltningen af statens penge foregår effektivt og redeligt.

Rigsrevisionen rapporterer til Statsrevisorerne, som er udpeget af Folketinget til at overvåge, at skatteborgernes penge bruges, som Folketinget har besluttet, og at pengene anvendes så effektivt som muligt. Statsrevisorerne behandler og giver bemærkninger til Rigsrevisionens beretninger og notater og afgiver dem herefter til Folketinget. Statsrevisorerne er i øvrigt de eneste, der kan anmode Rigsrevisionen om at iværksætte revisionsmæssige undersøgelser.

Kan jeg give mine oplysninger til Rigsrevisionen?

Ja, du kan maile, ringe eller skrive til Rigsrevisionen, hvis du har oplysninger, som du mener kan have Rigsrevisionens interesse.

Vores kontaktoplysninger er:

Rigsrevisionen
Landgreven 4
1301 København K

Se eventuelt "Kort og kørselsvejledning".

Du kan kontakte Rigsrevisionen på følgende måder:

  • på adressen i tidsrummet mandag-fredag kl. 9.00-16.00
  • tlf.: 33 92 84 00
  • e-mail: rr@rigsrevisionen.dk.

Kan I garantere mig anonymitet, hvis jeg henvender mig til jer?

Nej, Rigsrevisionen kan ikke garantere dig anonymitet, hvis du henvender dig til os. Det følger af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven. Det betyder, at Rigsrevisionen kan være forpligtet til at videregive dine oplysninger til andre, herunder borgere og myndigheder, hvis der bliver bedt om aktindsigt i en sag, som din henvendelse vedrører.

Kan jeg få Rigsrevisionen til at sagsbehandle eller vurdere min konkrete sag?

Nej, Rigsrevisionen kan ikke sagsbehandle eller i øvrigt kommentere på konkrete sager, heller ikke selv om sagen vedrører et emne, som Rigsrevisionen undersøger eller har undersøgt.

Rigsrevisionen er heller ikke klageinstans. Borgere, interesseorganisationer mv. kan derfor ikke klage til Rigsrevisionen over afgørelser truffet af statslige myndigheder, herunder myndighedernes administration af love mv.  

Kan jeg forvente, at Rigsrevisionen ser på min henvendelse?

Ja, vi gennemgår og besvarer relevante henvendelser fra borgere og lader dem eventuelt indgå i vores overvejelser om planlægningen af revisionen, men Rigsrevisionen foretager ikke revisionsmæssige undersøgelser alene på baggrund af borgerhenvendelser. Det skyldes dels, at vi ifølge rigsrevisorloven er uafhængige i vores valg af revisionsemner og -metoder, dels at vi tager højde for mange forskellige faktorer, når vi planlægger revisionen.

Statsrevisorerne er i øvrigt de eneste, der kan anmode Rigsrevisionen om at iværksætte revisionsmæssige undersøgelser.

For yderligere information, kontakt Niels Gyldenvang Steffensen (tlf. 33 92 83 46).

Senest opdateret den 11. oktober 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00