Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om universiteternes beskyttelse af forskningsdata

Beretningen handler om universiteternes beskyttelse af forskningsdata på Uddannelses- og Forsk­ningsministeriets område. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om universiteterne beskytter forskningsdata i tilstrækkelig grad. Først har vi på de 5 største danske universiteter kortlagt universiteternes risikoprofil i forhold til beskyttelse af forskningsdata mod ukendt it-udstyr. Dernæst har vi på det største universitet, KU, gået mere i dybden for at undersøge, hvordan universitetets centrale it-afdeling og 3 udvalgte institutter arbejder med it-sikkerheden i forhold til beskyttelse af forskningsdata. 

Rigsrevisionen vurderer, at de 5 største universiteter ikke beskytter forskningsdata i tilstrækkeligt grad mod ukendt it-udstyr. Konsekvensen kan være, at fremmede aktører relativt let får uautoriseret adgang til forskningsdata på universiteterne. Dette finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende. 

Undersøgelsen viser, at KU’s beskyttelse af forskningsdata fra centralt hold er utilstrækkelig, ligesom gennemgangen af it-sikkerheden på 3 institutter viser, at opgaven heller ikke i alle tilfælde løses decentralt på KU. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i februar 2018.

Senest opdateret den 18. januar 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00