Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

Beretningen handler om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Økonomi- og Indenrigsministeriet sikrer, at Ankestyrelsen har tilfredsstillende sagsbehandlingstider og produktivitet for klagesager på beskæftigelses-, social- og arbejdsskadeområderne. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Ankestyrelsen sikret tilfredsstillende sagsbehandlingstider for klagesager?
  • Har Ankestyrelsen sikret tilfredsstillende produktivitet og sagsflow i klagersagsbehandlingen? 

Rigsrevisionen finder det meget utilfredsstillende, at Økonomi- og Indenrigsministeriet i en længere årrække ikke har sikret, at Ankestyrelsen har tilfredsstillende sagsbehandlingstider for klagesager på beskæftigelses-, social- og arbejdsskadeområderne. Rigsrevisionens undersøgelse indikerer, at Ankestyrelsens produktivitet og sagsflow kan forbedres. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i august 2018. 

Senest opdateret den 30. juni 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00