Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om information og kompensation til togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 10. maj 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 15/2018 om information og kompensation til togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Forsinkelser og aflysninger af tog er ifølge Banedanmark forbundet med et årligt samfundsøkonomisk tab på ca. 1,1 mia. kr. Togpassagererne har krav på information om forsinkelser og aflysninger, og i tilfælde af større forsinkelser har passagererne også krav på økonomisk kompensation. DSB og Banedanmark har et delt ansvar for at give trafikinformation ved forsinkelser og aflysninger, og DSB har ansvaret for økonomisk kompen­sa­tion af DSB’s kunder.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at DSB og Banedan­mark ikke informerer og kompenserer deres togpassagerer på til­freds­stillen­de vis ved forsinkelser og aflysninger. Konsekvensen er gener for passagererne, utilfredse kunder og på sigt risiko for reduk­tion i passagertal.

Statsrevisorerne bemærker:

  • At DSB og Banedanmark hverken lever op til egne målsætninger eller passagerernes forventninger til god trafikinformation ved forsinkelser og aflysninger. Knap halvdelen af passagererne er tilfredse med den trafikinformation, de får. Passagererne er ikke tilfredse med den rådgivning, der bliver givet om alternative transportmuligheder ved forsinkelser og aflysninger.
  • At DSB’s indsats for at understøtte, at passagererne får den økono­miske kompensation, de har krav på ved forsinkelser og aflysninger, har været mangelfuld. Passagerernes kendskab til mulig­hederne for økonomisk kompensation er lavt. Nogle passagerer får således ikke den kompensation, de har krav på, mens andre passa­gerer har fået en højere kompensation end den, de er berettiget til.

Statsrevisorerne anbefaler –  i lighed med Den Europæiske Revisionsret – at DSB forøger kendskabet til passagerrettigheder og automatiserer den økonomiske kompensation, så passagererne ikke skal kæmpe for at få, hvad de har krav på.

Statsrevisorerne anbefaler, at transportministeren analyserer, hvilke årsager og eventuelt dybereliggende problemer der kan forklare, hvorfor det – til trods for at passagerrettighederne har eksisteret siden 2007 – stadig ikke er lykkedes at opnå tilfredsstillende trafikinformation og økonomisk kompensation til passagererne."

Senest opdateret den 10. maj 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00