Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. februar 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/2018 om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne vurdering af sagsforløbet og begrundelsen for at flytte veterinærlaboratoriet fra Danmarks Tekniske Uni­­versitet (DTU) til Københavns Universitet (KU)/Statens Serum Institut (SSI) og de økonomiske konsekvenser heraf. Den forskningsbaserede myndighedsbetjening foregår i et aftalebaseret samarbejde mellem rekvirenter (fagministerier) og leverandører (universiteter). 

Statsrevisorerne konstaterer, at den primære begrundelse for at flyt­te den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet fra DTU til KU/SSI var af teknisk-administrativ karakter, idet Mil­jø- og Fødevareministeriet og DTU ikke kunne blive enige om de økonomiske vilkår for opgaven. Uenigheden var en vigtig del af begrundelsen for, at ministeriet i 2016 besluttede at konkurrenceudsætte op­gaven, selv om ministeriet ikke var forpligtet til det i henhold til udbudsloven. 

Flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veteri­nærområdet har indebåret ekstra udgifter på 22,6 mio. kr. til KU’s/SSI’s opbygning. Herudover regner DTU med udgifter på op til 89 mio. kr. til lukning af veterinære forskningsfaciliteter og aflysning af byggeri i Lyngby. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Miljø- og Fødevareministeriet i forbindelse med konkurrenceudsættelsen ikke har vurderet, hvilken virkning flytningen ville have på det veterinære forskningsmiljø.

Statsrevisorerne bemærker: 

  • At Miljø- og Fødevareministeriet ikke har bidraget tilfredsstillende til at afklare de økonomiske rammer for myndighedsbetjeningen på veterinærområdet.
  • At Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke har sikret, at de økonomiske retningslinjer for forskningsbaseret myndighedsbetjening er tilstrækkeligt klare for parterne.
  • At DTU ikke har sikret sig klare aftaler om de økonomiske rammer for opgaveløsningen, herunder at DTU har baseret sine planer for at ned­bringe underskuddet på veterinærområdet på en forventning om en bevillingsforøgelse, som Miljø- og Fødevareministeriet ikke havde givet tilsagn om.
  • At Miljø- og Forskningsministeriets håndtering af konkurrenceudsættelsen ikke har været helt tilfredsstillende.
  • At konkurrenceudsættelsen har medført, at DTU Veterinærinstituttet bliver lukket i 2020. Endvidere vil KU basere en del af den veterinæ­re myndighedsbetjening på en aftale med et laboratorie i udlandet.
  • At der bliver behov for at genopbygge det veterinære forskningsmil­jø. Ud af DTU’s 288 medarbejdere på veterinærområdet primo 2018 er kun 27 planlagt overført til KU/SSI, som regner med at ansætte 58 medarbejdere i forbindelse med overtagelsen af opgaven."

Senest opdateret den 20. februar 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00