Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet

Beretningen handler om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Uddannelses- og Forskningsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet har sikret klare rammer for den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet, og om DTU har sikret klare aftaler om de økonomiske rammer for opgaven. Vi vurderer herudover, om Miljø- og Fødevareministeriet har gennemført en tilfredsstillende konkurrenceudsættelse af opgaven, og de økonomiske konksekvenser heraf. 

Rigsrevisionen vurderer, at Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke har sikret, at de økonomiske retningslinjer på området er tilstrækkeligt klare, og at Miljø- og Fødevareministeriet ikke har bidraget tilfredsstillende til at afklare de økonomiske rammer for myndighedsbetjeningen på veterinærområdet. Rigsrevisionen vurderer herudover, at DTU ikke har sikret sig klare aftaler om de økonomiske rammer for opgavevaretagelsen. Miljø- og Fødevareministeriet har gennemført en konkurrenceudsættelse, som ikke har været helt tilfredsstillende. Konkurrenceudsættelsen medfører, at opgaven bliver flyttet fra DTU til KU/SSI, og Miljø- og Fødevareministeriet skal i den forbindelse betale 22,6 mio. kr. til bl.a. opsætning af analyser på SSI. DTU forventer omkostninger på 26 mio. kr. til lukning af universitetets veterinære faciliteter og 63 mio. kr. til et aflyst byggeprojekt. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i juni 2018 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Senest opdateret den 20. februar 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00