Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne

Beretningen handler om Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets tilsyn med refusionen til kommunerne. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om ministerierne fører et tilfredsstillende tilsyn med kommunernes administration af de områder, hvor de anmoder staten om refusion for deres udgifter. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har ministerierne tilstrækkelig viden om kommunernes administration af områder med statsrefusion til at kunne føre et effektivt tilsyn?
  • Opfylder de kommunale sager ministeriernes betingelser for, at kommunerne kan op­nå statsrefusion? 

Rigsrevisionen vurderer, at ministeriernes tilsyn med områder, hvor kommunerne anmoder staten om refusion for deres udgifter, bør forbedres. Med det nuværende tilsyn er der ikke tilstrækkelig sikkerhed for, at ministeriernes del af statsregnskabet på refusionsområdet er korrekt. Rigsrevisionens stikprøve viser et højt fejlniveau i kommunernes behandling af sager, hvor kommunerne får refusion fra staten. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i marts 2017.

Senest opdateret den 24. januar 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00