Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 23. maj 2018

Beretning nr. 8/2017 om salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion 

Sagen optages i Endelig betænkning 2017 som afslutttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at sundhedsministeren og finansministeren på en række punkter er uenige i Rigsrevisionens vurderinger og kritik af processen i forbindelse med salget af den underskudsgivende vaccineproduktion i Statens Serum Institut.

Statsrevisorerne hæfter sig ved, at Rigsrevisionen fortsat står fuldt inde for konklusioner, vurderinger og faktuelle oplysninger i beretningen. Ministerens indvendinger og oplysninger i ministerredegørelsen er ifølge Rigsrevisionen ikke nye, og de er afspejlet i beretningen.

Statsrevisorerne afslutter beretningssagen henset til, at salget af vaccineproduktionen er en enkeltstående og afsluttet sag, som ikke kræver opfølgende initiativer fra ministeren.

Af sagen kan man dog lære, at når staten afhænder aktiver, bør salgsprocesser planlægges og gennemføres effektivt og ikke trække i langdrag som i dette tilfælde. Forløbet strakte sig over 4 år, hvoraf forberedelses- og salgsprocessen tog 2½ år, på trods af at Sundheds- og Ældreministeriet lagde vægt på, at processen skulle foregå hurtigt.

Statsrevisorerne finder således fortsat, at der er grundlag for at kritisere Sundheds- og Ældreministeriets langsommelige gennemførelse af salget, som medførte et stort provenu- og driftstab for staten."

Statsrevisorerne, den 23. maj 2018

Senest opdateret den 12. april 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00