Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion

Beretningen handler om salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Sundheds- og Ældreministeriets beslutningsgrundlag, forberedelse og gennemførelse af salget af vaccineproduktionen var tilfredsstillende. 

Rigsrevisionen vurderer, at Sundheds- og Ældreministeriets beslutningsgrundlag, forberedelse og gen­nemførelse af salget af vaccineproduktionen var meget utilfredsstillende. Det var driftsøkonomisk velbegrundet, at ministeriet forholdt sig til, om vaccineproduktionen skulle sælges, lukkes eller fortsættes. Beslutningsgrundlaget var dog ikke udarbejdet afbalanceret og fyldestgørende, fordi salget overvejende fremstod som den eneste velbegrundede mulighed frem for at lukke eller fortsætte produktionen. Endvidere undervurderede ministeriet salgets kompleksitet og sikrede på trods af et langstrakt forløb ikke, at helt grundlæggende vilkår for et godt salg i tilstrækkelig grad og på rette tidspunkt blev tænkt ind i forløbet, selv om ministeriet i størstedelen af forløbet havde et særskilt fokus på et salg frem for at lukke eller fortsætte vaccineproduktionen. Det kan have betydet, at ministeriet stillede sig i en dårligere forhandlingsposition end nødvendigt. Det foreløbige nettoprovenu ved salget af vaccineproduktionen blev ca. ÷279 mio. kr. (salgspris fratrukket nedslag i husleje og udgifter til rådgivning) mod et forventet provenu på op til 285 mio. kr. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i juni 2017.

Senest opdateret den 24. januar 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00