Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om jobcentrenes effektivitet

Beretningen handler om jobcentrenes effektivitet, dvs. et jobcenters evne til at få ledige i job og uddannelse i forhold til de udgifter, som jobcentret afholder. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om jobcentrene er effektive, og om Beskæftigelsesministeriet har fokus på jobcentrenes effektivitet, når ministeriet følger op på beskæftigelsesindsatsen. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Beskæftigelsesministeriet i tilstrækkelig grad overvåget, analyseret og fulgt op på beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene?
  • Har jobcentrene et potentiale for at få flere ledige i beskæftigelse og uddannelse ud fra deres nuværende udgifter til indsatsen? 

Rigsrevisionens undersøgelse indikerer, at jobcentrene samlet set kan få 18.000 flere ledige i beskæftigelse eller uddannelse, uden at det kræver flere statslige eller kommunale udgifter. Hvis fokus rettes mod jobcentrenes potentiale for at reducere udgifterne til indsatsen, så indikerer undersøgelsen, at jobcentrene årligt kan nedbringe udgifterne til indsatsen med 1,45 mia. kr., samtidig med at de får det samme antal ledige i job eller uddannelse. 

Undersøgelsen viser derudover, at Beskæftigelsesministeriet har en omfattende overvågning og analyseaktivitet af jobcentrenes indsatser og resultater, men at ministeriet i sine analyser ikke tager højde for forskelle i jobcentrenes effektivitet. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2017.

Senest opdateret den 14. november 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00