Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Notat om Rigsrevisionens revisioner af tilskudsadministrationen på socialområdet i perioden 2002-2017

På baggrund af en sag om formodet svindel med tilskudsmidler på socialområdet har Rigsrevisionen gennemgået den revision, der er foretaget i perioden 2002-2017.

Gennemgangen viser, at Rigsrevisionen i flere tilfælde har haft bemærkninger til administrationen af tilskudsmidlerne. Det er bl.a. bemærkninger til skriftlige forretningsgange, opfølgningen på tilskudsmod­tageres regnskaber og rapporter, kontrollen af udbetalinger, bogføringen af tilsagn og tilgodehavender samt administrationen af brugerrettigheder til det tilskudsadmi­nistrative system. Flere af bemærkningerne går igen over årene. Bemærkningerne er rappor­teret i beretninger til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet, i rap­porter til ledelsen og i særskilte beretninger til Statsrevisorerne.

Senest opdateret den 15. november 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00