Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om behandling af konkurrencesager

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. september 2018 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 23/2017 om behandling af konkurrencesager

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"En stærk konkurrence fremmer vækst, produktivitet og forbrugervelfærd i form af lavere priser, mere varieret vareudbud og højere produktkvalitet. Dette er til gavn for forbrugerne og samfundet. En væsentlig forudsætning for en stærk kon­kurren­ce er, at virksomhederne efterlever konkurrenceloven. Derfor er det vigtigt, at konkurrencemyndighederne vejleder om og effektivt håndhæver konkurrencereglerne over for virksomhederne. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har ansvaret for at håndhæve konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver overtrædelser af konkurrenceloven civilretligt, mens den strafferetlige del håndhæves af SØIK. 

Statsrevisorerne finder, at det er utilfredsstillende for borgere og virksomheder, at sagsbehandlingstiderne ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har været stigende, og at SØIK ikke har levet op til egne mål for sagsbehandlingstider. Statsrevisorerne finder, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og SØIK bør overveje, hvordan sagsbehandlingen af konkurrencesager kan effektiviseres. 

Statsrevisorernes bemærkning er baseret på: 

  • At Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens sagsbehandlingstid for sager om af­­taler, der begrænser konkurrencen, er steget fra 13 måneder i perioden 2008-2011 til 23 måneder i perioden 2015 - juni 2018.
  • At SØIK’s sagsbehandlingstid for sager, der er afsluttet i perioden 2015 - april 2018, er 38 måneder og 32 måneder for lukkede sager. Sagsbehandlingstiden er således ca. dobbelt så høj som SØIK’s eget mål for sagsbehandlingstiden på 18 måneder. 

Statsrevisorerne finder det positivt, at samarbejdet mellem Konkurrence- og For­brugerstyrelsen og SØIK har været tilfredsstillende. Statsrevisorerne konstaterer, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen overholder egne mål og de lovbestemte frister på fusionsområdet, men noterer sig også, at Rigsrevisionen indikerer, at det kan være relevant med et større fokus på den totale sagsbehandlingstid fra første udkast, til notifikation modtages."

Senest opdateret den 12. september 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00