Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om Forsvarets forudsætninger for at løse sine opgaver

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. september 2018 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 22/2017 om Forsvarets forudsætninger for at løse sine opgaver

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ifølge forsvarsloven skal Forsvaret råde over styrker, hvis størrelse, kampkraft, udholdenhed, mobilitet og fleksibilitet gør det muligt at løse de fastsatte opgaver – bl.a. skal Forsvaret kunne deltage i NATO-opgaver inden for et givent varsel, foretage suverænitetshævdelse og løse andre myndighedsopgaver. 

Denne beretning handler om, hvorvidt Forsvarets fregatter, inspektionsskibe og kamp­vogne har tilstrækkeligt udstyr, bliver tilstrækkeligt vedligeholdt og har en tilstrækkelig besætning med de rette kompetencer til at blive indsat i operationer og tilmeldt beredskab. Forsvaret råder over 3 fregatter, 4 inspektionsskibe og 38 kampvogne. 

Forsvarsministeriet vurderer, at de pålagte beredskaber og indsættelser, fx i Arktis, er løst tilfredsstillende. Undersøgelsen viser dog en række eksempler på, at der har manglet udstyr og besætningsmedlemmer i forhold til, hvad Forsvaret selv anser som nødvendigt for at kunne løse sine opgaver. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Forsvarsministeriet ikke har sikret, at fregatter, inspektionsskibe og kampvogne har haft de nødvendige forudsætninger for at leve op til Forsvarets egne mål for en tilfredsstillende opgaveløsning. Mangel på udstyr og besætningsmedlemmer har gjort Forsvaret sårbart og udgør en risiko for Forsvarets løsning af opgaver med beredskab og indsættel­se. 

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Forsvaret, i tilfælde af at beredskabet udløses, generelt vil prioritere at klargøre og indsætte de bedst fungeren­de enheder.  

Statsrevisorerne finder det relevant, at Forsvarsministeriet vil styrke styringen og tilsynet med Forsvarets opgaveløsning."

Senest opdateret den 13. september 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00