Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra periodisk syn

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 10. oktober 2018 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 2/2018 om statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra periodisk syn

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Folketinget vedtog i 2011 en lovændring om periodiske syn, fordi der var for mange køretøjer, som kørte usynede rundt, og fordi der var for lille ef­fekt af de sanktioner, der var for at køre i et usynet køretøj. Formålet var, at antallet af køretøjer, der ikke bliver synet, skulle falde fra et konstant niveau på ca. 15.000 til 2.000-3.000. 

Lovændringen gav Færdselsstyrelsen lov til at udstede bøder og påbud om aflevering af nummerplader til køretøjsejere, der overskrider synsfristen. Politiet kunne som hidtil inddrage nummerpladerne på de køretøjer, der udeblev fra syn. SKAT skulle som inddrivelsesmyndighed inddri­ve de ubetalte bøder. 

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at formålet med lov­ændringen om at reducere antallet af usynede køretøjer kun delvist er opnå­et på grund af en utilstrækkelig indsats fra Justitsministeriets og Skatteministeriets side. 

Færdselsstyrelsen har rettidigt og systematisk iværksat sanktioner over for køretøjsejere, der ikke får synet deres køretøj, men politiet har kun i meget begrænset omfang inddraget nummerplader på usynede køretøjer, og SKAT har ikke inddrevet de ubetalte bilsynsbøder som forudsat. Denne utilfredsstillende indsats har haft negativ indflydelse på borgernes retsfølelse, færdselssikkerheden og miljøet. 

Statsrevisorerne bemærker: 

  • At antallet af køretøjer, som ikke bliver synet, kun er halveret i forhold til niveauet før lovændringen.
  • At politiet kun har inddraget nummerplader på ca. 8 % af de køretøjer, som har stået til nummerpladeinddragelse i perioden 2012-2017, og at mere end halvdelen af de køretøjer, som har stået til nummerpladeinddragelse, har kunnet køre usynede rundt i over 1 år, mens ca. 12 % har kunnet køre usynede rundt i 4 år eller mere.
  • At politiets inddragelse af nummerplader på de usynede køretøjer ik­ke foregår systematisk og ud fra en risikovurdering.
  • At SKAT kun har inddrevet under halvdelen af de ubetalte bilsynsbøder i perioden 2013-2017. SKATs beholdning af fordringer fra Færdselsstyrelsen er i perioden mere end fordoblet, mens SKATs beholdning af fordringer fra politiet er mere end firedoblet.
  • At færdselssikkerheden bliver påvirket negativt, fordi ældre køretøjer (over 16 år) er overrepræsenteret blandt de køretøjer, der står til num­merpladeinddragelse. Risikoen for fejl stiger med køretøjets alder."

Senest opdateret den 10. oktober 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00