Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra periodisk syn

Beretningen handler om statens indsats over for køretøjsejere, der ikke får synet deres køretøj. Det daværende Transportministerium (nu Transport-, Bygnings- og Boligministeriet) tog i 2010 initiativ til en lovændring, som trådte i kraft i juli 2012. Forventningen var, at lovændringen ville føre til, at antallet af køretøjer, der ikke bliver synet, ville falde fra et konstant niveau på ca. 15.000 til 2.000-3.000. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om lovændringens målsætning er opnået, og om myndighedernes (Færdselsstyrelsen, politiet og SKAT) indsats for at nedbringe antallet af køretøjer, der ikke bliver synet, er tilstrækkelig. 

Rigsrevisionen vurderer, at målsætningen i lovændringen om at nedbringe antallet af usynede køretøjer ikke er opnået. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har ved hjælp af bøder bidraget til et fald i antallet af køretøjer, der ikke bliver synet. Justitsministeriets og Skatteministeriets indsats over for køretøjsejere, der ikke får synet deres køretøj, er imidlertid ikke tilstrækkelig i forhold til en indfrielse af lovændringens målsætning. Det er Rigsrevisionens vurdering, at en indfrielse af målsætningen afhæn­ger af, at politiet i højere grad inddrager nummerplader, og at SKAT inddriver de bøder, der sendes til inddrivelse. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2017.

Senest opdateret den 23. oktober 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00