Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Notat om revisionen og godkendelsen af EU’s regnskab for 2016

Rigsrevisionen orienterer i dette notat Statsrevisorerne om hovedkonklusionerne i Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2016 og om Europa-Parlamentets godkendelse af EU’s regnskab. Afslutningsvist orienterer vi kort om vores egen EU-revision og om vores samarbejde med andre rigsrevisioner på EU-området. 

I årsberetningen om EU’s regnskab for 2016 konkluderede Den Europæiske Revisionsret, at EU’s konsoliderede regnskab er rigtigt, og at der de seneste år er sket en væsentlig forbedring i forvaltningen af EU’s finanser. 

Europa-Parlamentet godkendte efterfølgende EU’s regnskab for 2016, men opfordrede samtidig Europa-Kommissionen og medlemslandene til at styrke gennemsigtigheden og ansvarligheden i forvaltningen på en række områder og udtrykte bekymring over den store pukkel af udestående betalinger, som EU skubber foran sig.

Senest opdateret den 21. juni 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00