Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 23. maj 2018 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 16/2017 om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Staten ejer 13 selskaber sammen med andre – enten private aktører, kommuner, regioner eller andre stater. Der er tale om både interessentskaber og aktieselskaber, hvoraf nogle er børsnoterede. Fælles for dem er, at de ministerier, der varetager ejerskabet på statens vegne, skal gøre dette med afsæt i ”Statens ejerskabspolitik”. 

I beretningen sammenlignes 4 ministeriers udøvelse af ejerskabsrollen for 9 selskaber. Herved bidrager undersøgelsen til læring og større gennemsigtighed i ejerskabsudøvelsen på tværs af ministerierne. I undersøgelsen indgår SAS AB, Københavns Lufthavne A/S, Air Greenland A/S og Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S, som hører under Finansministeriet. Endvidere indgår Metroselskabet I/S, By & Havn I/S og Hovedstadens Letbane I/S, som hører under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Dansk BiblioteksCenter A/S, som hører under Kulturministeriet, og NORDUnet A/S, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Finansministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har været aktive ejere i de undersøgte delejede selskaber, dvs. at de aktivt har ført et overordnet tilsyn, haft en regelmæssig strategisk dialog med selskabet, tilstræbt, at statens målsætninger med ejerskabet tilgodeses mv. Statsrevisorerne konstaterer samtidig, at Kulturministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet kun i begrænset omfang har været aktive ejere af henholdsvis Dansk BiblioteksCenter A/S og NORDUnet A/S, hvilket især er begrundet i, at de er mindre, ikke konkurrenceudsatte selskaber med en lavere risiko."

Senest opdateret den 23. maj 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00