Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere

Beretningen handler om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om staten er en aktiv ejer af delejede selskaber. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har ejerministerierne taget stilling til, om samarbejde med de øvrige ejere kan understøtte statens målsætning med ejerskabet af de enkelte selskaber?
  • Har ejerministerierne løbende fulgt op på de delejede selskabers udvikling og reageret på situationer, hvor der har været behov for ejernes inddragelse? 

Rigsrevisionen vurderer, at Finansministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har været aktive ejere i de undersøgte delejede selskaber, som de varetager ejerskabet af. Det finder Rigsrevisionen tilfredsstillende, da disse ministerier varetager ejerskabet af de største delejede selskaber, der bl.a. omfatter SAS AB, Københavns Lufthavne A/S og Metroselskabet I/S. Kulturministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet har kun i begrænset omfang været aktive ejere af de 2 delejede selskaber, som de varetager ejerskabet af. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2017.

Senest opdateret den 2. oktober 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00