Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 13. december 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/2017 om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Danmark er en del af EU’s toldunion, og reglerne på toldområdet er fastsat i det fælles europæiske toldkodeks. SKAT kontrollerer og vejleder borgere og virksomheder, når de fortolder importvarer fra lande uden for EU. De danske toldindtægter udgjorde 3,1 mia. kr. i 2016, hvoraf Danmark får 20 % til at dække administrationsomkostningerne. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at SKAT ikke har tilrettelagt og gennemført en effektiv toldkontrol af den legale vareimport, og at SKATs vejledning af borgere og virksomheder har været utilstrækkelig. Konsekvensen heraf er, at EU og Danmark mister toldindtægter, fordi toldreglerne bliver overtrådt, eller fordi borgere og virksomheder begår fejl. 

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at SKAT i 2016 kun kontrollerede ca. 0,2 % af vareimporten. SKATs kontrolniveau var således det laveste i EU. 

Statsrevisorerne bemærker:

  • At SKAT i 2017 endnu ikke har imødekommet Europa-Kommissionens kritik fra 2010 af SKATs kontrolindsats.
  • At SKATs risikovurderingssystem ikke fungerer hensigtsmæssigt, bl.a. fordi det ikke bygger på systematisk indsamling af viden om resultater og effekt af den udførte kontrol samt oplysninger om svig og uregelmæssigheder fra EU-myndigheder. Hertil kommer, at SKAT manuelt frasorterer halvdelen af de kontroller, som systemet har udvalgt.
  • At SKATs kontrol med importvarer, der har en særlig farlig karakter i forhold til borgernes sikkerhed og sundhed, er utilstrækkelig.
  • At SKATs sanktionspraksis ikke understøtter regelefterlevelse på toldområdet. Fx udnytter SKAT ikke den eksisterende lovhjemmel til at udstede administrative bøder ved gentagne fejl i fortoldningen.
  • At SKATs toldkontrol er for ineffektiv, bl.a. på grund af mangelfuld it-understøttelse.
  • At SKAT bruger mange resurser på at forklare toldreglerne over for borgere og virksomheder, fordi SKATs vejledning på væsentlige områder er utilstrækkelig. 

Statsrevisorerne gør opmærksom på, at Folketinget med virkning fra 1. juli 2018 etablerer en ny toldstyrelse, som med fordel kan anvende denne beretning i den fremadrettede kontrol og vejledning på toldområdet."

Senest opdateret den 13. december 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00