Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 26. april 2018

Beretning nr. 4/2017 om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata

Sagen optages i Endelig betænkning 2017 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Hovedstaden har iværksat en række tiltag, der skal beskytte adgangen til it-systemer og sundhedsdata. Der udestår dog enkelte tiltag. Henset til områdets væsentlighed og risiko har Statsrevisorerne anmodet Rigsrevisionen om at følge op på, at de udestående initiativer i de 3 regioner bliver implementeret."

Statsrevisorerne, den 26. april 2018

Senest opdateret den 2. maj 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00