Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata

Beretningen handler om, hvad 3 regioner – Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Ho­vedstaden – gør for at beskytte adgangen til it-systemer, der indeholder sundhedsdata om borgerne. Regionerne har ansvaret for at beskytte sundhedsdata, der indeholder følsomme persondata om bor­gernes helbred. Regionerne skal sikre, at disse data er fortrolige, men også at de er tilgængelige og pålidelige, så patienter kan få den rette behandling til den rette tid. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om de 3 regioner har en tilfredsstillende beskyttelse af ad­gangen til it-systemer og data, der er med til at sikre fortroligheden, tilgængeligheden og på­lidelig­heden af borgernes sundhedsdata. 

Rigsrevisionen vurderer, at beskyttelsen af adgangen til it-systemer og sundhedsdata ikke er tilfreds­stillende i de 3 regioner. Hermed er der en risiko for, at følsomme og fortrolige persondata kommer i hænderne på uvedkommende, og at vigtige sundhedsdata, der indgår i behandlingen af borgere i sy­ge­husvæsenet, ikke er pålidelige eller tilgængelige, når der er brug for dem. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen, der bygger på it-revisioner, som Rigsrevi­sio­nen har udført i 1. halvår 2017.

Senest opdateret den 15. november 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00