Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 6. september 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 24/2016 om undervisning og aktivering af asylansøgere

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Udlændingestyrelsen skal ifølge udlændingeloven tilvejebringe og drive indkvarteringssteder for asylansøgere. Dette sker i samarbejde med 6 operatører, der driver opholdscentrene (5 kommuner og Røde Kors). I slutningen af 2016 var der knap 8.000 asylansøgere fordelt på 29 opholdscentre. Den gennemsnitlige opholdstid for voksne asylansøgere på asylcentrene var ca. 600 dage ved udgangen af 2016. 

Udlændingeloven stiller bl.a. krav om, at asylansøgere skal deltage i undervisning og aktivering, mens de bor på et opholdscenter. Undervisning og aktivering af asylansøgere skal bl.a. styrke forudsætningerne for en vellykket integration og lette en tilbagevenden til hjemlandet for de asylansøgere, som får afslag på ophold. Opholdscentret skal indgå en kontrakt med den enkelte asylansøger, der indeholder en beskrivelse af den undervisning og aktivering, som asylansøgeren skal deltage i. Asylansøgeren modtager en tillægsydelse, hvis kontrakten overholdes. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at voksne asylansøgere får tilbudt den undervisning og aktivering, som de skal ifølge udlændingeloven. 

Dette er et problem både for den enkelte asylansøger og for den integrationsindsats, kommunerne efterfølgende skal yde til de asylansøgere, der får opholdstilladelse. I 2016 fik 72 % af asylansøgerne opholdstilladelse.  

Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse:

  • At Udlændingestyrelsens styring af og opfølgning på operatørernes levering af undervisning og aktivering har været utilstrækkelig. I perioden 2013-2016 har Udlændingestyrelsen stort set ikke kontrolleret overholdelse af kontrakten med styrelsen, dvs. om operatørerne har leveret den undervisning og aktivering, der var aftalt og betalt for.
  • At der i Rigsrevisionens undersøgelse er indikationer på, at ca. halvdelen af asylansøgerne har fået tilbudt for få timers undervisning. Særligt deltager kvinder med mindre børn og asylsøgere over 60 år ikke i undervisningen.
  • At operatørerne kun i ét tilfælde ud af en stikprøve på 95 asylansøgere kunne fremvise en kontrakt med en asylansøger, som levede op til reglerne. 

Statsrevisorerne forventer, at Udlændinge- og Integrationsministeriet fremover tilrettelægger en styring og opfølgning, der sikrer, at asylansøgere får den undervisning og aktivering, som de er berettigede til."

Senest opdateret den 6. september 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00