Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om regionernes brug af konsulenter

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. juni 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 19/2016 om regionernes brug af konsulenter

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"En række opgaver i regionerne løses af eksterne konsulenter. Konsulenterne anvendes typisk, fordi der er behov for specialistkompetencer inden for et specifikt område, eller hvis der i kortere perioder er brug for ekstra kapacitet. Det er vigtigt, at konsulenterne anvendes strategisk, og at regionerne sikrer, at konsulentydelserne købes billigst muligt og i den aftalte kvalitet. 

Regionerne brugte ca. 1 mia. kr. på konsulentydelser i 2015. Heraf blev 81 % af udgifterne brugt til konsulentydelser på it-området. It-konsulenterne beskæftigede sig primært med drift, support, vedligeholdelse, udvikling af it-systemer og projektledelse af større it-projekter. De 2. og 3. største konsulentudgifter blev brugt på managementkonsulenter (6 %) og regnskab og revision (4 %). 

Statsrevisorerne konstaterer, at regionerne generelt ikke har strategier og retningslinjer for, hvornår og til hvilke formål konsulenter skal bruges, og hvordan regioner­ne sikrer det størst mulige udbytte af brugen af konsulenter. Statsrevisorerne finder det relevant, at alle 5 regioner på baggrund af undersøgelsen udarbejder strategier og vejledninger til de decentrale enheder for brugen af konsulenter. 

Statsrevisorerne finder, at regionernes indkøb af konsulentydelser ikke er tilfredsstillende, idet regionerne ikke har sikret en sparsommelig, korrekt og strategisk brug af konsulenter. Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende: 

  • at Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Sjælland ikke i tilstrækkelig grad har købt konsulentydelser bedst og billigst
  • at Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Sjælland i 45 % af de gennemgåede konsulentkøb ikke har overholdt lovgivningen
  • at Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Sjælland i ca. halvdelen af de gennemgåede konsulentkøb ikke har dokumenteret overvejelser om behov og omkostninger forud for konsulentkøbet."

Senest opdateret den 14. juni 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00