Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om politiets håndtering af våben og ammunition

Beretningen handler om politiets håndtering af våben og ammunition. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Rigspolitiet har sikret, at politiet håndterer våben og ammunition tilstrækkeligt forsvarligt. 

Rigsrevisionen vurderer, at Rigspolitiet ikke har sikret en tilstrækkelig forsvarlig håndtering af våben og ammunition. Rigspolitiet har ansvaret for at fastlægge rammer og regler for politikredsenes opbevaring af våben og ammunition. Politikredsene har ansvaret for, at kredsene på ethvert tidspunkt er i stand til at oplyse, hvor et konkret våben er. Rigsrevisionen kan samlet set konstatere, at Rigspolitiet og politikredsene ikke har løftet deres ansvar godt nok. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2016.

Senest opdateret den 26. april 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00