Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 22. marts 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/2016 om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Formålet med sociale indsatser er at forebygge og afhjælpe udsatte borgeres sociale problemer. Knap 170.000 borgere modtager sociale indsatser, der samlet koster ca. 45 mia. kr. om året. Siden 2006 har man politisk efterspurgt mere viden om, hvilke sociale indsatser der virker bedst for borgerne. Mere viden vil styrke grundlaget for en målrettet social indsats over for borgerne og styrke grundlaget for den politiske prioritering af indsatserne på et væsentligt udgiftsområde. En væsentlig kilde til dokumentation af effekten af sociale indsatser er de nationale statistikker, som bygger på omfattende indberetninger fra kommunerne om fx anbringelser, misbrug og forebyggende foranstaltninger. 

Statsrevisorerne har siden 1999 i flere beretninger påpeget, at Socialministeriet (nu Børne- og Socialministeriet) kun i begrænset omfang har kunnet vurdere effekten af socialpolitikken. 

Statsrevisorerne finder, at Socialministeriets indsats for at få mere viden om, hvilke sociale indsatser der har den bedste virkning for borgerne, har været uacceptabelt langsommelig.  

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Socialministeriet ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at retvisende data bliver indsamlet, offentliggjort i nationale statistikker og anvendt til at dokumentere effekten af sociale indsatser. 

Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse: 

  • at Socialministeriet ikke har planer eller strategier for, hvordan og i hvilket omfang man vil anvende data fra de nationale statistikker til at udvikle mere viden om effekten af sociale indsatser
  • at Socialministeriet ikke har sikret, at data indsamlet fra kommunerne er pålidelige, dækkende og aktuelle
  • at der er risiko for, at data for de 4 nationale statistikker, der indgår i undersøgelsen, ikke er retvisende, bl.a. på grund af utilstrækkelig kvalitetssikring. 

Statsrevisorerne finder det derfor relevant, at Socialministeriet i maj 2016 har udarbejdet en datastrategi, der skal styrke datakvaliteten på det sociale område. Statsrevisorerne forventer, at man med disse kvalitetssikrede data får skabt grund­lag for valide effektmålinger af de sociale indsatser."

Senest opdateret den 22. marts 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00