Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om DSB's indsats for at bygge IC4-togene færdige

Beretningen handler om DSB’s indsats for at bygge IC4-togene færdige i en 2-årig periode fra 2014 til 2016. Indsatsen har i perioden fundet sted på baggrund af en ekspertvurdering foretaget af rådgivnings­firmaet PROSE, og målet har været, at togene var bygget færdige og kunne indgå fuldt ud i driften i 2019. I slutningen af 2016 besluttede DSB imidlertid at ændre planerne for brugen af IC4-togene i fremtiden, så DSB fremover vil bruge togene mindre end oprindeligt planlagt. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om DSB’s indsats for at bygge IC4-togene færdige har været tilfredsstillende i de 2 år, der er gået, fra DSB modtog ekspertvurderingen ultimo 2014 til DSB’s beslutning ultimo 2016 om den fremtidige brug af IC4-togene. 

Rigsrevisionen vurderer, at DSB’s indsats for at bygge IC4-togene færdige i de 2 år, undersøgelsen omfatter, ikke har været tilfredsstillende. Det skyldes, at DSB ikke har gennemført en række af de aktiviteter, som PROSE vurderede var afgørende for at nå målene for bl.a. driftsstabiliteten. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2016.

Senest opdateret den 11. oktober 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00