Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 25. januar 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/2016 om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ressourceforløb blev indført med reformen af førtidspension og fleksjob fra januar 2013. Målet med ressourceforløbet er at udvikle arbejdsevnen hos udsatte borgere med komplekse problemer, så flest mulige borgere på sigt kan komme i beskæftigelse. I et ressourceforløb skal kommunen iværksætte en indsats over for borgeren, som er helhedsorienteret og tværfaglig, idet den kombinerer beskæftigelses-, social- og sundhedstilbud. Beskæftigelsesministeriet fik som led i reformen en udstrakt lovhjemmel af Folketinget til at tilvejebringe og anvende data til løbende at følge op på og evaluere ressourceforløb. 

I november 2016 var godt 18.000 borgere i et ressourceforløb, og de samlede udgifter til borgernes ydelse var i 2016 budgetteret til 2,9 mia. kr. Beskæftigelsesministeriet forventer, at ca. 1 % af de borgere, der har været i ressourceforløb, vil overgå til ordinær beskæftigelse inden for reformens første år, og at tallet ville stige til 2 %, når reformen er fuldt indfaset i 2032. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet efter 4 år ikke har tilvejebragt det datagrundlag, som Folketinget ønskede, for at kunne følge op på og evaluere ressourceforløbene. 

Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse:

  • at Beskæftigelsesministeriet 4 år efter reformen endnu ikke anvender social- og sundhedsdata til løbende at følge op på brugen af social- og sundhedstilbud i ressourceforløbene
  • at Beskæftigelsesministeriet endnu ikke har igangsat det tværministerielle datasamarbejde, som ministeriet ifølge lovbemærkningerne skulle igangsætte
  • at Beskæftigelsesministeriet 4 år efter reformen kun har begrænset mulighed for at evaluere effekten af den tværfaglige brug og kombination af tilbud i ressourceforløbene."

Senest opdateret den 25. januar 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00