Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Beretningen handler om Beskæftigelsesministeriets indsats for at tilvejebringe data til løbende at følge op på og evaluere ressourceforløb. Ressourceforløb er en tværfaglig beskæftigelsesindsats, som blev indført med reformen af førtidspension og fleksjob i 2013. Ressourceforløbene skal kombinere beskæf­tigel­ses-, social- og sundhedstilbud for at få udsatte borgere i beskæftigelse eller uddannelse. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Beskæftigelsesministeriet har tilvejebragt de nødven­dige data til løbende at følge op på ressourceforløbene med hensyn til brug af tilbuddene, herunder tværfagligheden, og til at evaluere effekten. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i juni 2016.

Senest opdateret den 25. januar 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00