Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. december 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/2016 om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Virksomheder skal opkræve og indbetale moms fra deres kunder (salgsmoms), mens virksomheder får fradrag for den moms, der betales for indkøb af råvarer, maskiner mv. (købsmoms). Hvis en virksomheds købsmoms i en momsperiode er større end salgs­momsen, skal SKAT udbetale forskellen – den negative moms – til virksomheden. 

SKAT udbetalte i 2015 negativ moms for i alt 235 mia. kr. Det svarer til knap 25 % af statens samlede indtægter fra skatter og afgifter. Knap 2 % af angivelserne blev kontrolleret. SKATs udbetaling af negativ moms er i perioden 2009-2015 steget fra 139,9 mia. kr. til 235 mia. kr., svarende til en stigning på ca. 68 %. Denne udvikling har påkaldt sig opmærksomhed fra Folketingets Skatteudvalg, der har stillet spørgsmål til den store stigning og til SKATs kontrol på området. 

Statsrevisorerne påtaler på det skarpeste, at SKATs kontrol med negativ moms in­den udbetaling har været helt utilstrækkelig, og at SKATs tilrettelæggelse af kontrollen har været særdeles mangelfuld.  

Statsrevisorerne påtaler i den forbindelse:

  • At Skatteministeriet ikke har sikret, at SKATs kontrol med negativ moms inden ud­betaling er tilfredsstillende.
  • At Skatteministeriet ikke kan forklare årsagerne til, at udbetalingerne af negativ moms er steget med ca. 68 % i perioden 2009-2015.
  • At Skatteministeriet ikke i tide har reageret på en usædvanlig udvikling på et væ­sent­ligt og risikofyldt område.
  • At SKATs tilrettelæggelse af kontrollen med negativ moms er helt utilstrækkelig. Kontrollen er ikke i tilstrækkelig grad baseret på væsentlighed og risiko og faste procedurer. Visiteringsmedarbejderne skal – på i gennemsnit ca. 3 minutter – afgø­re, hvilke angivelser der skal henholdsvis til udbetaling og til kontrol. Af de angivelser, der er udvalgt til kontrol, er det kun en mindre del, der faktisk kontrolleres.
  • At SKAT automatisk udbetaler godt 150.000 årlige angivelser af negativ moms, sva­­ren­de til ca. 0,5 mia. kr. årligt, uden forudgående kontrol.
  • At SKAT i en lang periode (august 2013 - oktober 2016) har behandlet knap 4.000 positive momsangivelser forkert, hvilket har medført, at der uretmæssigt er udbetalt ca. 722 mio. kr. uden lovhjemmel. 

Statsrevisorerne finder det afgørende, at ledelsen i Skatteministeriet snarest ta­ger initiativ til at styrke kontrollen, så risikoen for fejludbetalinger minimeres mest muligt."

Senest opdateret den 14. december 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00